Orezivanje voća

Orezivanje voća je redovna pomotehnička mera koja uključuje veliki broj voćarskih tehnika i metoda, koje se koriste na plodonosnim stabalima koštičavih i jabučastih vrsta voća za kontrolu rasta, uklanjanje polomljenih, osušenih ili obolelih grana i grančica, a istovremeno u funkciji stimulaciju kretanja cvetnih i lisnih pupoljaka.

Na granama i grančicama, u naborima kore i oko puopljka često prezimljuju organi za pojedinih štetnih mikroorganizama, kao i stadijumi za prezimljavanje nekih štetnih insekata te se orezivanjem otklanja infektivni potencijal.


Osnovni cilj orezivanja voćaka je dobijanje kvalitetnog roda voća, odnosno postizanje pravilnog odnosa između vegetativnih i rodnih (generativnih) pupoljaka, kako bi se uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti.

Najčešće korišćene tehnike orezivanja su proređivanje i prekraćivanje. Proređivanjem se uklanja višak izdanaka i povećava se rodnost, dok se prekraćivanjem skraćuju izdanci, kako bi se biljka razgranala na određenoj visini.
Zimskom rezidbom mladih voćaka uklanjaju se jednogodišnje mladice pri vrhu kosturnih grana, proređuju se mladice i uklanjaju neke jače suvišne grane koje imaju nepoželjan položaj.

Za svaku pojedinačnu voćnu vrstu specifičan je način orezivanja u zavisnosti od položaja i mesta rodnih pupoljka, te orezivanje treba da obavi stručno lice, mada je u narodu poznata i izreka “orezivanje bolje ikakvo, nego nikakvo”.

Pravilan rez uvek je ukošen u odnosu na pupoljak i oko 1 cm iznad samog pupoljaka. Pri orezivanju treba paziti da se ne reže ukoso prema pupoljku. Veći rezovi (širi od 1cm) se premazuju kalemarskim voskom kako bi se zatvorila “otvorena vrata” kroz koja mogu prodreti brojni štetni mikroorganizmi i insekti.

Nakon orezivanja, orezane grane i grančice treba izneti iz zasada i spaliti.

Voćke se orezuju od jeseni (nakon završetka vegetacije), zimi i do početka proleća, dok je stablo u mirovanju. Letnje orezivanje, takozvano korektivno, obavlja se početkom leta, da bi se postigli što kvalitetniji, obojeniji plodovi i rasteretila voćka te omogućila dobra provetrenost krune.

Podelite objavu:
public.blogSidebar
Top