Perači

Ulazna snaga

Radni pritisak

Maksimalni pritisak

Masa

Top