Perači

Ulazna snaga

Radni pritisak

Maksimalni pritisak

Maksimalni protok vode

Protok vode

Maksimalna temperatura vode

Dužina kabla

Dužina creva visokog pritiska

Masa

Top