Registracija proizvoda

Hvala Vam što ste izabrali Villager proizvod.

Online formularom možete registrovati svoj proizvod.

Da biste uspešno registrovali Vaš aparat, potrebno je da se prijavite klikom na sličicu ispod.

UPUTSTVO:

Napomena:

Da biste ostvarili produžetak garancije morate registrovati Vašu kupovinu Villager uređaja.

Registraciju morate obaviti u roku od 60 dana od datuma kupovine da biste ostvarili pravo na produžetak garancije u trajanju od 3 ili 5 godina.

Zakonska saobraznost za kupljeni uređaj iznosi 24 meseca. Registracijom kupac ostvaruje pravo na dodatnih 12 ili 36 meseci, odnosno 3 ili 5 godina od datuma kupovine koji je naveden na fiskalnom računu.

Garancija od 3 godine važi za sve Villager mašine i alate osim Villager/FUSE baterije. Za Villager/FUSE baterije vazi saobraznost od 2 godine i ne moze se produziti.

Garancija od 5 godina vazi samo za sledece modele: Villager BC 755 SE, Villager BC 900 S, Villager BC 1250 S, Villager BC 1900 S.

Saobraznost i garancija robe od 3 ili 5 godina važi pod sledećim uslovima: podnošenjem originalnog računa prodavca, podnošenjem Izjave o saobraznosti (dobija se uz kupljeni uređaj), podnošenjem potvrde o garanciji tj registracijom uređaja, korišćenjem robe u svrhe za koju je konstrukciono namenjen i u skladu sa uputstvom za upotrebu, popravkom, zamenom ili rastavljanjem delova ili celog uređaja isključivo u ovlašćenim servisnim radionicama, ugradnjom i korišćenjem isključivo originalnih rezervnih delova.

Saobraznost i garancija robe od 3 ili 5 godina prestaje da važi u slučaju: oštećenja uređaja nastalim usled nepravilnog korišćenja, usled nepostupanja u skladu sa uputstvom za upotrebu, za delove koji se troše standardnim korišćenjem (potrošni materijal), fizičkih oštećenja na uređaju, ukoliko se uredjaj koristi u profesionalne/industrijske svrhe, usled bilo kakvih popravki/prepravki izvršenih van ovlašćenih servisa.

Garancija od 5.godina se ne odnosi na sledeće delove: prenosna glava, glava sa silkom, starter, svećica, filter goriva, filter vazduha, crevo goriva, nosač creva goriva i membrane.

Kompanija Agromarket doo zadržava pravo da ne produži garanciju ukoliko se naknadno utvrdi da je ova potvrda o garanciji izdata na osnovu nevažećih i netačnih podataka o korisniku, datumu i mestu kupovine, kao i o uređaju koji je registrovan, odnosno ukoliko se podaci u ovoj potvrdi razlikuju od podataka na fiskalnom računu.

 

Top